Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla Członków Rady Rynku Pracy
 
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa  2, 09-200 Sierpc.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - dane kontaktowe: e-mail: iod@pup-sierpc.pl. P
 3. ani/Pana  dane  osobowe przetwarzane są w celu  obsługi  i realizacji zadań Powiatowej  Rady Rynku Pracy w Sierpcu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.).
 4. na podstawie Pani/Pana zgody związanej z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Rynku Pracy w PUP w Sierpcu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;
 8. podmioty prawne – instytucje szkoleniowe;
 9. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminie określony w odrębnych przepisach według kategorii materiałów archiwalnych o symbolu A.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
  i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów związanych
  z realizacją obowiązków członka Rady Rynku Pracy w PUP w Sierpcu.
 14. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany - dane nie będą profilowane.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-13 11:35:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 11:35:48
 • Liczba odsłon: 162
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 635055]

przewiń do góry