INFORMACJA  
dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż Powiat Sierpecki zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 155) będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy pranej.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie BIP Starostwa Powiatowego pod adresem: www.sierpc.starostwo.gov.pl (menu przedmiotowe - Nieodpłatna pomoc prawna)
 


*********************************************************************************************
INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -   Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych   i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część III”.

pełna treść informacji zobacz >>


*****************************************************************************************

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez instytucje szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

                                                                                                    Ewa Barchanowicz

                                                                                                              -/-

                                                                                                     Dyrektor Urzędu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 10:44:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-14 13:56:09
  • Liczba odsłon: 5418
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680320]

przewiń do góry