Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla Członków Rady Rynku Pracy

 
Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa  2, 09-200 Sierpc.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - dane kontaktowe: e-mail: iod@pup-sierpc.pl.
3. Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane są w celu  obsługi  i realizacji zadań Powiatowej  Rady Rynku Pracy w Sierpcu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1100).

 • na podstawie Pani/Pana zgody związanej z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Rynku Pracy w PUP w Sierpcu zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO;
 • realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty prawne – instytucje szkoleniowe;
 • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminie określony w odrębnych przepisach według kategorii materiałów archiwalnych o symbolu A.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją obowiązków członka Rady Rynku Pracy w PUP w Sierpcu.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany - dane nie będą profilowane.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Olejniczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-13 11:35:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Maria Olejniczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 15:04:40
 • Liczba odsłon: 949
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 680316]

przewiń do góry